Geldbach Gruppe - Producent i Dystrybutor
Kołnierzy - Kolan - Kształtek- Trójników - Zwężek

Polityka Jakości

Jakość naszych produktów, w tym usług; kompleksowość obsługi jako gwarancja spełnienia wymagań klienta.

Priorytetem firmy Geldbach Polska Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów oraz umocnienie pozycji firmy na rynku przemysłowym zarówno w kraju, jak i zagranicą w zakresie sprzedaży i dystrybucji stalowych elementów rurociągowych.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług sprzedaży, przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich dotyczących nas wymagań, poprzez:

  • zakup wyrobów hutniczych zgodnych z wymaganiami naszych klientów;
  • fachową, sprawną i rzetelną obsługę klienta;
  • podnoszenie kompetencji pracowników;
  • doskonalenie procesowego podejścia do zarządzania

Zobowiązuję się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępnienia wymaganych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.

Deklaruję wolę stałej realizacji Polityki Jakości w celu maksymalizacji satysfakcji klientów firmy Geldbach Polska Sp. z o.o. traktując uregulowania systemowe jako skuteczne narzędzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

W firmie Geldbach Polska Sp. z o.o, przestrzegamy prawnych i etycznych reguł prowadzenia biznesu.

 Prezes Zarządu

 Ireneusz Czarnecki

Wyd.IV; Mysłowice 14.06.2018 r.

Newsletter